Saturday, 10 December 2011

D) KATA KERJA

Pengenalan
Menurut Tatabahasa Dewan,kata kerja ialah perkataan yang menjadi
inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja.Frasa kerja terdiri
daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti
kata bantu,objek,pelengkap,ayat komplemen dan keterangan.

Penggolongan Kata Kerja

Kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua
kumpulan utama ,iaitu:
a)Kata Kerja Tak Transitif
   Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan
   penyambut atau objek sesudahnya.Kata kerja tak transitif dapat
   dibahagikan kepada dua subgolongan,iaitu :

 i) kata kerja tak transitif tanpa pelengkap
   (kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau
    penyambut seperti dalam contoh ayat di bawah )
    
 •     Semua orang pulang.
 •     Pak Ali tertidur.
 •     Adik sedang menangis.
 •    Gadis itu tersenyum. 
Contoh-contoh lain kata kerja tak transitif tanpa pelengkap adalah
seperti berikut :
 • bercerita      termenung       menjeling          batuk
 • pengsan       bergaduh         berdiri               belajar
 • mengintai    terjatuh            menjerit         berkebun
Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ini boleh juga diikuti oleh
unsur keterangan bagi memberi maklumat tambahan contoh dalam
ayat di bawah :
 • Adik menangis kerana lapar.
 • Faridah masih termenung di bilik tidurnya.
 • Encik Ali berucap dalam majlis itu.
 • Gadis itu tersenyum seorang diri.
   ii)Kata kerja tak transitif berpelengkap.
   ( kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk men-
     yempurnakan maksud ayat.)

    Contoh ayat :
 • Keadaan bapanya beransur baik
 • Mereka tinggal di Temerloh Pahang.
 • Dia menjadi guru.
 • Pengemis itu berselimutkan embun.
* perkataan yang berhuruf condong ialah kata kerja tak transitif
   sementara unsur yang mengikuti ialah pelengkap.Jika pelengkap
   digugurkan,ayat-ayat yang terhasil tergantung dan tidak sempurna.
   contoh : Keadaan bapanya beransur.
                 Mereka tinggal.


                No comments:

  Post a Comment