Tuesday, 11 October 2011

KATA NAMA

Kata nama terbahagi kepada tiga golongan seperti :
 • Kata nama am
 • Kata nama khas
 • Kata ganti nama

                 Ini adalah contoh kata nama (AM)
a) KATA NAMA AM

Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda,perkara,atau konsep yang umum sifatnya.Contohnya:
 • benda : alam,dunia,cakerawala,pohon,orang
 • perkara : iklim,cahaya,roh,udara,hisapan
 • konsep : kedamaian,perpindahan,keadilan
Kata nama am pula dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataanya iaitu hidup atau tak hidup,manusia atau bukan manusia,intitusi atau bukan institusi,konkrit atau abstrak,berbilang atau tak berbilang.

Kata nama am terbahagi kepada dua :
a)Kata nama am :
i) Hidup :
 • manusia - ayah,ibu,doktor,guru,nelayan
 • bukan manusia - pokok,harimau,bidadari
ii) Tidak hidup :  
 •     bukan institusi -  konkrit : rumah,jalan,kertas,kerusi
 •              abstrak : senyuman.bayangan,wawasan,iklim
 •     institusi - universiti,hospital,pertubuhan,kerajaan


           

No comments:

Post a Comment