Tuesday, 11 October 2011

Apa yang perlu anda tahu tentang Bahasa Melayu

 • Bahasa terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya..
 • Ayat terbina daripada satu atau beberapa patah perkataan yang bermakna
 • Frasa ialah binaan satu perkataan atau beberapa perkataan yang berpotensi untuk menjadi unit yang lebih besar
 • Perkataan ialah gabungan huruf yang membentuk bunyi dan makna yang tertentu
 • Bahasa Melayu terbentuk daripada dua komponen yang utama,iaitu morfologi dan sintaksis.
 • Morfologi ialah pembentukan golongan kata manakala sintaksis ialah pembentukan ayat.
 • Tatabahasa pula ialah hukum atau peraturan berbahasa yang bersistem
       Menurut Haji Razali Yahya dalam bukunya
       " Sistem Bahasa"


 Golongan kata

Golongan kata ialah kumpulan perkataan yang menjadi dasar pembentukan sesuatu bahasa. Ia terdiri daripada komponen berikut
 1. Kata Nama
 2. Kata Kerja
 3. Kata Adjektif
 4. Kata Tugas


                                                                                          

No comments:

Post a Comment